Această primă selecție reprezentativă de proverbe româneşti s-a realizat pe baza marii lucrări colective: „Dicționarul tezaur al proverbelor românești” păstrat la Institutul «Arhiva de Folclor a Academiei Române» (Cluj-Napoca) și redactat de Ion Cuceu, Virgiliu Florea, Ion Taloș.

Ediția originală are următoarea descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

CUCEU, ION
Dicționarul proverbelor românești / Ion Cuceu.
București-Chișinău: Litera Internațional, 2007
ISBN 978-973-675-306-0
81’374.2:821.135.1-84=135.1 © LITERA INTERNAȚIONAL, 2007

Prezenta ediție a apărut în anul 2007 în versiune tipărită și electronică la editura „Litera Internațional”. Toate drepturile rezervate.

Proverbe românești